Prezentacja

naszej firmy

Projekt:

RPPK.11.02.00-18-0004/22-00

Tytuł projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Fabryka Mebli MEBLO-SYSTEM Sp. z o.o. poprzez montaż odnawialnych źródeł energii.”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Info:

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

FABRYKA MEBLI MEBLO-SYSTEM SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ.

FABRYKA MEBLI MEBLO-SYSTEM SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 1.4 Wzór na konkurencję.
„Strategia wzornicza kluczowym elementem rozwoju Fabryki Mebli Meblo-System”

Celem projektu jest określenie rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego Fabryki Mebli Meblo-System Sp. Z o.o. na podstawie audytu wzorniczego.

Dofinansowanie projektu z UE: 28 900.00 PLN

Info:

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

Fabryka Mebli MEBLO-SYSTEM Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Fabryka Mebli MEBLO-SYSTEM Sp. z o.o. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „STRATEGIA WZORNICZA KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU FABRYKI MEBLI MEBLO-SYSTEM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:
- Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia 13.11.2017 r.

Projekt:

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

Fabryka Mebli MEBLO-SYSTEM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Fabryka Mebli MEBLO-SYSTEM Sp. z o.o. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „STRATEGIA WZORNICZA KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU FABRYKI MEBLI MEBLO-SYSTEM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
3. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 2.
4. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 3.
5. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usługi polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej – załącznik nr 4.
6. Oświadczenie osób dedykowanych do realizacji usługi o spełnianiu wymogów określonych dla ekspertów w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 5.
7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 6.
8. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 7.
9. Oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej (jeśli dotyczy) – załącznik nr 8.

Projekt:

RPOWP 2007-2013

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Firmy „MEBLO-SYSTEM” Sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii do oklejania wąskich krawędzi i obróbki wykończeniowej wraz z nowoczesnym oprogramowaniem CAD/CAM”

Całkowita wartość projektu: 1 229 864,70 PLN
Kwota dofinansowania: 499 945,00 PLN
Okres realizacji: 2014-2015

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Projekt:

POIG 2007-2013

Tytuł projektu: „Dotacje na innowacje”
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-18-037/13-00 w ramach działania 8.2

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowaVIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
zapytanie ofertowe - analiza
zapytanie ofertowe - sprzęt
zapytanie ofertowe - oprogramowanie

Projekt:

RPOWP 2007-2013

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Firmy „MEBLO-SYSTEM” Sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii do oklejania wąskich krawędzi i obróbki wykończeniowej wraz z nowoczesnym oprogramowaniem CAD/CAM”

Całkowita wartość projektu: 1 229 864,70 PLN
Kwota dofinansowania: 499 945,00 PLN
Okres realizacji: 2014-2015

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Producent mebli do biur, gabinetów, hoteli, restauracji, sal konferencyjnych, banków, sal obsługi klienta, sklepów, aptek

ZOBACZ NEWSY

Kontakt

  • FM Meblosystem Sp. z o.o.
  • 36-060 Głogów Młp
  • Zabajka, ul. Złota 84
  • Podkarpackie, Polska

 

  • Tel: 17 859 65 65
  • Fax: 17 851 63 42

 

 • biuro@meblosystem.pl

Social Media

Kompleksowa obsługa Klientów, wysoka jakość i szerokie wzornictwo produkowanych mebli, a także terminowość dostaw, to główne domeny naszej działalności. Sprawiają one, że Fabryka Mebli Meblo-System jest godnym zaufania partnerem biznesowym

GÓRA